Nhung-cong-viec-yeu-cau-su-dung-SQL-de-xu-ly-phan-tich-du-lieu_Ngoc-Chien-MasterMOS

Những vị trí công việc yêu cầu sử dụng SQL

SQL có rất nhiều ứng dụng trong công việc thực tế, do đó các vị trí tuyển dụng yêu cầu SQL cũng rất nhiều. Bạn hãy cùng Ngọc Chiến MasterMOS tham khảo trong bài viết này nhé.

Các vị trí yêu cầu SQL trong lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, tài chính

 • Cán bộ chuyên trách làm số liệu, báo cáo: Cán bộ thuộc bộ phận xử lý dữ liệu, xây dựng báo cáo, kế hoạch, chính sách, MIS, quản trị dữ liệu.
 • Cán bộ làm tại phòng tài chính, QTRR, ALM, khối Vận hành… Cán bộ làm công tác phân tích tài chính, quản trị rủi ro tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, viễn thông,….
 • Tất cả các vị trí làm báo cáo, xử lý dữ liệu lớn trên 100.000 dòng dữ liệu

Các vị trí yêu cầu SQL trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu – Lĩnh vực hấp dẫn nhất của thế kỷ 21

 • Data Scientist
 • Data Analyst
 • Data Architect
 • Data Engineer
 • Statistician
 • Business Analyst
 • Database Administrator
 • Data and Analytics Manager

Chi tiết các bạn xem trong các ảnh dưới đây

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *