Tim-hieu-su-khac-nhau-giua-Windows-32-bit-va-Windows-64-bit_Ung-dung-cai-dat-SQL-Server_Ngoc-Chien-MasterMOS

Tìm hiểu sự khác nhau giữa Windows 32 bit và Windows 64 bit, lựa chọn khi cài đặt SQL Server

Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa Win 32 bit và Win 64 bit, chúng ta nên cài phiên bản Win nào để có thể nhận trên 4GB RAM, và có thể hỗ trợ chạy SQL Server tốt nhất. Sự khác nhau giữa Windows 32bit và Windows 64 bit Theo kiến trúc máy …

Tìm hiểu sự khác nhau giữa Windows 32 bit và Windows 64 bit, lựa chọn khi cài đặt SQL Server Read More »